Kolorowe Domki

CENNIK Apartamenty Kolorowe domki deluxe 4-8 osobowe:

Apartamenty DeLuxe Cena Cena Cena
Termin do 4 osób do 6 osób do 8 osób
01.06.2020 - 26.06.2020 200 240 280
26.06.2020 - 03.07.2020 240 280 320
03.07.2020 - 23.08.2020 330 380 430
23.08.2020 - 31.08.2020 240 280 320

Opłata za małe zwierzęta ( psy i koty) wynosi 10 PLN/doba.

 • Ceny zawierają opłaty za wodę i prąd oraz opłatę klimatyczną
 • Ceny nie zawierają opłaty za ewentualne ogrzewanie elektryczne – płatność za zużycie według wskazań licznika,
 • W cenę wliczone miejsce parkingowe,

 • Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości:
  3 dniowego pobytu przy rezerwacji do 10 dni
  lub
  30% pobytu przy rezerwacji powyżej 10 dni
  w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji telefonicznej lub e-mail.
  Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.

Dane do przelewów:
Wynajem Domków Urszula Drużna
Numer rachunku: 70 1050 1924 1000 0092 3962 2898
W tytule przelewu proszę wpisać:  Imię i Nazwisko, termin pobytu i numer telefonu


CENNIK kolorowe domki 4-6 osobowe:

Kolorowe Domki Cena Cena
Termin do 4 osób 5-6 osób
01.06.2020 - 26.06.2020 120 140-160
26.06.2020 - 03.07.2020 180 200-220
03.07.2020 - 23.08.2020 260 280-300
23.08.2020 - 31.08.2020 180 200-220

Opłata za małe zwierzęta ( psy i koty) wynosi 10 PLN/doba.

 • Ceny zawierają opłaty za wodę i prąd oraz opłatę klimatyczną.
 • W cenę wliczone miejsce parkingowe,

 • Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości:
  3 dniowego pobytu przy rezerwacji do 10 dni
  lub
  30% pobytu przy rezerwacji powyżej 10 dni
  w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji telefonicznej lub e-mail.
  Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.


Dane do przelewów:
Irena Drużna
Numer rachunku: 17 1050 1041 1000 0092 0616 4031
W tytule przelewu proszę wpisać:  Imię i Nazwisko, termin pobytu i numer telefonu

Regulamin:

 1. Osoby przebywające na terenie „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przestrzegania przepisów BHP i P- Poż.
 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu„ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”.
 3. Osoby przebywające na terenie „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 4. Opłatę za pobyt należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie„ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe” w godz. od 8:00 do 22:00.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 7. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia.  Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem domku, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia.
 8. Rezygnacja z części pobytu, wcześniejsze opuszczenie nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 9. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 10. Przed opuszczeniem terenu „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  należy posprzątać  zajmowany domek.
 11. Kierownictwo „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów wynajmujących.
 12. Rozpalanie grilli i ogniska jest możliwe w miejscach wyznaczonych  z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.
 13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-Poż.
 14. Pobyt małych zwierząt w domkach jest dozwolony po akceptacji Właściciela i wniesieniu stosownej opłaty.
 15. Właściciel„ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki . Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wynajmujących.
 16. Na terenie „ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”  obowiązuje doba hotelowa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Obiekty są monitorowane systemem telewizji przemysłowej.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa„ Kolorowych Domków” i „Apartamentów DeLuxe”.